آژانس DECIDE یک آژانس “Right to the Point" است

آژانس DECIDE یک آژانس “Right to the Point" است

ماهیت DECIDE ؛ ارائه خدمات نظری، تئوریک؛ انتزاعی یا "روی کاغذ" نیست بلکه به معنای واقعی کلمه به دنبال "افزایش فروش" یا Sales Improvement است.

دیساید ؛ علاوه بر ارائه راه حل، به اجرای آن نیز می پردازد. دیساید یک آژانس صرفا نظری و تئوریک نیست که مجموعه ای از راه حل ها را ارائه دهد بدون این که از امکان اجرای آنها مطمئن باشد. دیساید، خود مجری راه حل های پیشنهادی است. بنابراین دیساید یک آژانس “نتیجه گرا” است. به همین خاطر ، زمان نسبتا زیادی را به بررسی و تحلیل وضعیت فعلی اختصاص می دهد تا بتواند راه حل های کاربردی و متناسب با وضعیت سیستم فروش ارائه دهد. به طور کلی می توان دیساید را یک آژانس Right to the Point توصیف نمود چرا که :