تیم احیای فروش

سیستم های فروش حرفه ای؛ دو تیم تازه وارد را در تیم خود می بینند. تیم اول تیم ریتیل آدیت و تیم دوم، تیم احیای فروش (WBLC) است که وظیفه دارد مشتریان واسطه ای یا فروشگاه هایی که به هر دلیل از سازمان فروش؛ خرید نکرده اند را زنده و احیا نماید. به ویژه فروشگاه هایی که توان فروش بالایی دارند (فروشگاه های A و B از نظر پتانسیل فروش). تیم احیای فروش معمولا زیر مجموعه تیم فروش است و وظایف خاصی را دنبال می کند که به افزایش فروش به خصوص در فروشگاه های طلایی منجر می شود. مهمترین اقدامات و وظایف این تیم عبارتند از :

در سیستم های فروش مدرن، تیم احیای فروش با شرایط و پروتکل های خاصی فعالیت می کند و راه اندازی این تیم، در کوتاه مدت بر میزان فروش موثر است و به شکل معناداری حجم فروش را ارتقا می بخشد.