دیساید در هر صنعت، فقط با یک شرکت ، همکاری می کند

دیساید در هر صنعت، فقط با یک شرکت ، همکاری می کند

دیساید در هر صنعت و کتگوری؛ فقط با یک شرکت کار می کند. این موضوع، اولین اصل کاری در دیساید است و در قراردادهای کاری نیز قید می گردد. مهمترین دلیل برای این تصمیم این است که معمولا اجرای پروژه های مشاوره داده محور، به معنای دسترسی به طیف وسیعی از اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی است. این اطلاعات از درجه محرمانگی بالایی برخوردارند. بنابراین قراردادهای انحصاری سبب خواهد شد تا نتایج تحلیل داده های درون سازمانی، در اختیار دیگر شرکت ها قرار نگیرد. به طور کلی، قراردادهای مشاوره فروش در دیساید؛ شرایط خاصی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از :