دیساید فقط و فقط یک سرویس ارائه می کند

آژانس DECIDE فقط و فقط یک سرویس ارائه می کند:

“افزایش واقعی فروش (Action Plans to Increase Sales)“

دیساید ؛ فقط و فقط ارائه دهنده خدمات مشاوره در زمینه فروش است و راهکارهای توسعه فروش را مهیا می سازد. بنابراین گروه اصلی مخاطبان دیساید؛ مدیران فروش و مدیران عامل می باشند. دیساید در زمینه مشاوره بازاریابی، برندینگ، منابع انسانی یا موضوعات مالی، فعالیت نمی کند و تمام تمرکز آن بر بهبود عملکرد سیستم های فروش در سازمان ها است.

قدم اول، ممیزی سیستم فروش است چرا که راه حل های پیشنهادی ؛ بسته به سیستم فعلی، متفاوت هستند. در ممیزی سیستم فروش، مشخص می شود که نقاط ضعف سیستم فعلی شامل چه مواردی است و در چه زمینه هایی، نیاز به بهبود وجود دارد. قدم دوم، ممیزی آمیخته بازاریابی است. در بسیاری از موارد، ممکن است محصول یا قیمت؛ دچار مشکل باشد و مهمترین مانع فروش؛ همین عوامل باشند. بنابراین تا زمانی که محصول و قیمت به صورت بهینه انتخاب نشده باشند؛ نمی توان به سراغ توسعه فروش رفت. در نهایت راه حل های پیشنهادی عمدتا بر توسعه ابزار ها و زیرساختهای فروش تاکید دارند که مهمترین آنها عبارتند از :