هدف DECIDE ارائه "راهکارهای عملیاتی برای افزایش واقعی فروش" است

(دیساید یک مشاور نسل سوم است)

(دیساید یک مشاور نسل سوم است)

نسل اول مشاور ها: اساتید دانشگاهی و چهره های مولف
تا قبل از دهه 80 و 90 ؛ مشاوران عمدتا از میان اساتید دانشگاه انتخاب می شدند. به ویژه اساتیدی که در زمینه فروش یا برند؛ تالیفات زیادی داشتند. در واقع نگاه غالب این بود که “مشاور کسی است که کتاب تخصصی تالیف کرده است”. در این دوره، افرادی که دارای تالیفات زیادی بودند؛ به عنوان مشاور انتخاب می شدند.

نتیجه: به تدریج شرکت ها متوجه شدند که افرادی که دارای تالیفات مرتبط در زمینه فروش هستند؛ الزاما درک عمیقی از صنایع و بازارها ندارند و نمی توانند راهکارهای موثری ارائه دهند. در بسیاری از موارد؛ آنها فقط ارائه دهنده مدل های تئوریک و غیر کاربردی بودند که در عمل نتوانستند، تاثیر معناداری بر فروش کمپانی ها داشته باشد. در حال حاضر، این گروه از مشاوران؛ عمدتا در شرکتهای دولتی و نیمه دولتی فعال هستند و شرکتهای خصوصی، کمتر از حضور آنها استفاده می کنند.

نسل دوم مشاور ها : فری لنسر های سیال
موج دوم از ابتدای دهه 80 شکل گرفت و طی آن، افرادی به عنوان مشاور انتخاب می شدند که صرفا دارای تحصیلات آکادمیک نبودند بلکه دارای دانش عملیاتی در بازار نیز بودند. به عبارت دیگر، فقط در دانشگاه؛ فعالیت نکرده بودند بلکه تجربه کار در بازار و کمپانی ها را نیز داشتند. این افراد عمدتا به عنوان چهره های مستقل شناخته می شدند.

 

نتیجه:

نسل دوم موازی : آژانس های غیر تخصصی
در موج دوم که از ابتدای دهه 80 شکل گرفت ؛ آژانس های غیر تخصصی نیز همواره یکی از گزینه های ارائه مشاوره بودند. از آنجاییکه بازار خالی بود و کمپانی های نمی دانستند که راه حل های مورد نیاز خود را از کجا تامین نمایند؛ آژانس های غیر تخصصی نیز به عنوان یک گزینه ؛ مد نظر قرار می گرفتند.

در اغلب موارد، آژانس های تبلیغاتی این وظیفه را خواسته یا ناخواسته بر عهده گرفتند چرا که تبلیغات تلویزیونی بیشتر از حوزه های دیگر، با فروش محصولات در ارتباط بود.

با این حال، در سال های اخیر، کمپانی ها به طور ضمنی متوجه شده اند که آژانس های تبلیغاتی اغلب به دنبال فروش رسانه هستند و عملا فروش رسانه برای آنها در اولویت قرار دارد. بنابراین گزینه مناسبی برای ارائه راه حل، محسوب نمی شوند.


نسل سوم مشاور ها: آژانس های تخصصی Consulting
به نظر می رسد از اواخر دهه 90 و به خصوص از ابتدای سال 1400؛ موج جدیدی در بازار در حال شکل گیری است که با روند جهانی همسو است؛ یعنی توسعه آژانس های تخصصی Consulting . در این حالت:

  • خدمات ارائه شده به صورت تخصصی تر است
  • تعهد بالاتری پذیرفته می شود
  • معمولا یک تیم به ارائه سرویس می پردازد نه الزاما یک فرد
  • و از همه مهمتر؛ ابزارهای مکمل مانند داده یا مدل ؛ بکار گرفته می شود که نقش کلیدی در تصمیم گیری دارند


دیساید یکی از آژانس های مشاور نسل سوم محسوب می شود که عمدتا بر پایه داده های بازار؛ مدلهای علمی و سیستم های نرم افزاری به ارائه راه حل می پردازد و البته تجربه و دانش آکادمیک را در این فرایند؛ لحاظ می کند.