آژانس DECIDE یک آژانس “Data Oriented" است

راهکارها و استراتژی های فروش را بر مبنای تحلیل داده های بازار ارائه می دهد

آژانس DECIDE یک آژانس “Data Oriented" است

راهکارها و استراتژی های فروش را بر مبنای تحلیل داده های بازار ارائه می دهد

راه حل های پیشنهادی در دیساید بر مبنای داده (Data) (تحلیل وضعیت بازار، سیستم فروش و آمیخته بازاریابی) می باشد. اصولا تصمیمات در دیساید بر مبنای شهود، حس، سنس، حدس، برآیند فکری یا الزاما تجربه صورت نمی پذیرد بلکه بر پایه تحلیل شاخص های کلیدی؛ مدل های محاسباتی و سیستم های داده محور انجام می پذیرد. این مدل ها عموما کد نویسی شده یا بومی سازی شده مدل های بین المللی است که در کشورهای مشابه با ایران از نظر سیستم توزیع و فروش (کشورهایی نظیر ترکیه ، هند، لبنان و پاکستان) اجرا شده است و نتایج موفقی را کسب کرده است. بنابراین به طور خلاصه می توان مهمترین ابزارهای مورد استفاده در دیساید را به شرح زیر توصیف نمود :