نیاز به تغییر !

سیستم های فروش در اغلب شرکت های ایرانی، به روز نیستند و بهره وری بالایی ندارند. به عنوان مثال، زمانی که نرخ Coverage یا Hit Rate را در شرکتهای پخش شناخته شده در ایران، محاسبه می کنیم، مشاهده می شود که به طور متوسط فقط 60 درصد از فروشگاه ها را در شهر تهران پوشش می دهند. متوسط این شاخص در شهرستان ها، به 40 تا 50 درصد می رسد. در حومه شهرهای بزرگ، این رقم به کمتر از 30 درصد کاهش می یابد. بنابراین با تعداد زیادی از فروشگاه ها مواجه هستیم که محصول مورد نظر، در آنها موجود نیست و می توان به راحتی از طریق افزایش سطح پوشش، میزان فروش را افزایش داد. نکته مهم دیگر این که شرکتهای پخش در ایران از مدل ها و الگوهای اثربخشی هزینه؛ استفاده نمی کنند. اصولا قیمت تمام شده برای خدمت رسانی به فروشگاه ها محاسبه نمی شود. بنابراین مشاهده می شود که سرویس دهی به فروشگاه ها عمدتا با هزینه های بالایی صورت می پذیرد و حتی در بسیاری از موارد، از توجیه اقتصادی خارج می شود. به طور کلی، سیستم پخش در بازار ایران کاملا نابالغ و قدیمی است و در اغلب موارد، داده محور نیست. بنابراین کارایی و اثربخشی بالایی ندارد. این در حالی است که در کشورهای مشابه ایران از نظر سیستم توزیع (کشورهایی نظیر ترکیه و هند) ؛ مدل های به روز و سیستم های اثربخشی برای بهبود کارایی سیستم های توزیع بکار گرفته می شود که عمدتا بر پایه مدل های کد نویسی شده و نرم افزارهای بهینه سازی می باشد. در مجموع، سیستم توزیع و پخش در ایران به تغییرات مهم برای بهبود عملکرد نیاز دارد. دیساید یکی از آژانس های پیشتاز در زمینه بومی سازی مدل های بین المللی برای بهبود بهره وری سیستم های توزیع و پخش در ایران؛ است که مدل های برتر بین المللی را در ایران کد نویسی می کند و راهکارهای داده محور برای بهبود سطح دسترسی و عملکرد توزیع ارائه می دهد.