بانک اطلاعات پایانه های فروش

منظور از بانک اطلاعات پایانه های فروش (Outlets Database)، مجموعه اطلاعات مرتبط با کلیه واحدهای خرده فروشی در یک بازار یا صنعت خاص و در یک محدوده جغرافیایی مشخص است. به عنوان مثال در شهر تهران ؛ 19 هزار واحد فروشگاه محصولات FMCG حضور دارند که محصولات مختلف را به مصرف کننده نهایی می فروشند.

بانک اطلاعات پایانه های فروش یکی از مهمترین و اصلی ترین زیرساختهای سیستم های فروش است. با توجه به اهمیت بانک اطلاعات پایانه های فروش؛ استفاده از مکانیزم هایی که این اطلاعات را همواره به روز و زنده نگه دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع؛ بانک اطلاعات باید همواره زنده باشد که عمدتا با ویژگی های زیر قابل توصیف است:

در سیستم های مدرن، شرایطی مهیا می شود که اطلاعات موجود در بانک اطلاعات، همواره به روز و قابل استناد باشد. این کار، تاثیر معناداری بر مدیریت سیستم فروش و ارتقای عملکرد آن دارد.