باز تعریف مارجین؛ قیمت و شرایط فروش

در سیستم های فروش مدرن؛ شرایط فروش و حتی قیمت؛ برای تمام فروشگاه ها یکسان نیست. اقدامات سازمان فروش در مواجهه با فروشگاه های با توان فروش بالا (فروشگاه های A) به هیچ عنوان با فروشگاه های با توان فروش پایین (فروشگاه های D) قابل مقایسه نیست. همچنین منطقه اقتصادی در تعیین شرایط فروش موثر است. معمولا کاتالوگ های ارائه شده به فروشگاه هایی که در منطقه اقتصادی خوب قرار دارند ، متفاوت از کاتالوگ محصولات در مناطق اقتصادی ضعیف است. به طور کلی، این نگاه در سازمان فروش باید وجود داشته باشد که قیمت؛ تخفیف؛ پروموشن؛ شرایط فروش؛ شرایط پرداخت و … همگی ابزارهای فروش هستند که بسته به نوع مشتری (فروشگاه) می تواند کارکرد متفاوتی داشته باشد.

استفاده از این ابزارها به خصوص برای تیم احیای فروش از اهمیت بیشتری برخوردار است. تیم احیای فروش می تواند نحوه استفاده از این ابزارها را تغییر دهد تا بتواند با فروشگاه های مختلف، مذاکره نماید و انعطاف پذیری بالایی برای جذب مشتریان بالقوه داشته باشد.

معمولا به خصوص در مورد محصولات FMCG ؛ کاتالوگ و آیین نامه فروش محصولات به تفکیک 3 گروه از فروشگاه ها آماده خواهد شد.

فروشگاه هایی که در مناطق ضعیف اقتصادی قرار دارند و یا در نقاط جمعیتی (شهر ها و روستاها)Tier4 و Tier5 قرار دارند : کاتالوگ ویژه ای متشکل از محصولات ارزان قیمت برای معرفی به این گروه از فروشگاه ها آماده می شود. طبیعی است که همه محصولات به این فروشگاه ها معرفی نخواهد شد.

همچین در مورد فروشگاه های متوسط، کاتالوگ و لیست معرفی محصولات، اختصاصی خواهد بود. البته این به این معنا نیست که این فروشگاه ها نمی توانند محصولات دیگر را سفارش دهند، بلکه به این معنا است که به ردیف ها و صفحات اول کاتالوگ آنها به محصولاتی اختصاص دارد که بیشترین تطابق را با بازار هدف آنها دارد.

فروشگاه هایی که در مناطق قوی اقتصادی قرار دارند : کاتالوگ ویژه ای متشکل از محصولات خاص و جدید برای معرفی به این گروه از فروشگاه ها آماده می شود. همچنین در شهرهای گروه Tier1 اولویت معرفی با این محصولات خواهد بود.