برنامه های Trade Marketing

شرکت هایی که از راهکارهای Push-Oriented در سطح بالایی استفاده می کنند ؛ معمولا ترید مارکتینگ را در قالب یک واحد مجزا و مستقل راه اندازی می کنند. در برخی شرکتها، این واحد زیرمجموعه واحد فروش است و در برخی سازمان ها، زیرمجموعه تیم بازاریابی. در برخی از سازمان ها نیز واحد مستقلی به موازات واحد فروش و بازاریابی است.

سیستم های مدرن فروش، بر سه اساس استوارند: 1. اطلاعات 2. سیستم های کنترلی و نظارتی چابک و سریع 3. ارتباط مستقیم با مشتریان . نقش واسطه ها، عمده فروشان و دلالان کمتر از گذشته است (مگر در شرایط خاص یا مناطق خارج از دسترس). دیگر خبری از تخمین و حدس و گمان نیست و همه چیز بر پایه اطلاعات به روز و دقیق استوار است. در سیستم های فروش مدرن، گزارش های منظم به صورت دوره ای؛ عملکرد دقیق سیستم فروش را منعکس می سازد به نحوی که بتوان نقاط ضعف و قوت را به راحتی شناسایی نمود. در این سیستم ها؛ فروش به خرده فروشان؛ به عنوان آخرین مرحله در نظر گرفته نمی شود. برنامه های جدی برای ترید مارکتینگ، به عنوان مکمل فروش اجرا می شود تا این اطمینان حاصل گردد که محصولات، در فروشگاه ها انبار نمی شود و قابلیت فروش دارند. در سیستم های حرفه ای فروش، هزینه های تبلیغات POS، سمپلینگ و چیدمان؛ حساب شده و بر پایه تاثیری که بر میزان فروش دارند؛ اختصاص می یابند.همچنین سیستم های فروش مدرن، دیگر به طور مجزا از بازاریابی عمل نمی کنند بلکه در راستای بازاریابی و برنامه های منسجم برند سازی عمل می کنند و هماهنگی میان فروش و بازاریابی (به خصوص برند سازی) اهمیت ویژه ای دارد.