ممیزی آمیخته بازاریابی

قدم دوم که معمولا به موازات قدم اول اجرا می شود؛ “ممیزی آمیخته بازاریابی” است. این مرحله؛ اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که در اغلب موارد؛ مشکلاتی که در سیستم فروش وجود دارد؛ هیچ ارتباطی با تیم فروش و حتی توزیع و لجستیک ندارد. اگر محصول دارای مشکل باشد یا سطح آگاهی و شناخت از آن پایین باشد؛ عملکرد تیم فروش به خودی خود، کاهش می یابد و تا زمانی که این موانع برطرف نشود؛ رشد فروش محدود خواهد بود. به طور کلی در این مرحله، کلیه عناصر و مولفه های آمیخته بازاریابی ، ارزیابی می شود و اگر مشکل از آمیخته بازاریابی باشد؛ پیشنهاد می شود که ابتدا به رفع این مشکلات پرداخته شود. مثلا تا زمانی که محصول دارای مشکل اساسی باشد؛ توسعه سیستم های فروش کار عبثی خواهد بود. مهمترین مواردی که در ممیزی عناصر آمیخته بازاریابی مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از :