برنامه ریزی و هدفگذاری فروش

یک دغدغه مهم در اغلب سازمان های فروش در ایران وجود دارد و آن؛ عبارت است از : “هدفگذاری فروش”. هدفگذاری فروش به معنای ساده یعنی قرار است به چه میزان از فروش دست یابیم. معمولا هدفگذاری فروش در سه سطح تعریف می گردد که عبارتند از :

علاوه بر موضوع هدفگذاری، سنجش عملکرد تیم فروش نیز از موضوعات مهم است. معمولا سازمان ها دارای رویکرد منطقی در ارزیابی تیم های فروش نیستند و گزارش های عملکرد تیم فروش؛ معمولا به شکل واقعی و منطقی ارائه نمی شود. بخشی از مهمترین گزارش های منعکس کننده عملکرد تیم فروش، به شرح زیر است :

گزارش روزانه عملکرد ویزیتورها

به کمک نرم افزار و ماژول های سیستم های فروش و همچنین سیستم آن لاین ردیابی، گزارش روزانه عملکرد ویزیتورها بر حسب شاخص های مختلف و به طور روزانه به مدیران فروش ارائه می گردد:

 • مسافت طی شده و تعداد ویزیت
 • درصد موفقیت و نرخ بهره وری
 • میزان مرجوعی
 • تنوع فروش (عمق فروش)
 • حجم فروش
 • نظم و انضباط
گزارش جامع ماهانه فروش

این گزارش از سوی مدیران فروش مویرگی در اختیار مدیر کل فروش وهمچنین هیات مدیره قرار می گیرد و منعکس کننده عملکرد فروش سیستم فروش مویرگی است:

 • حجم کامل فروش به تفکیک مناطق و فروشگاه
 • عملکرد نیروهای فروش
 • شاخص دسترسی محصول
 • گزارش تصویری از پراکندگی فروش و مبلغ فروش
گزارش عملکرد توزیع و فروش

این گزارش ها توسط تیم ممیزی تدوین می شود و مستقیما در اختیار مدیران فروش و مدیران کل قرار می گیرد. در این گزارش، شاخص های دیگری مورد توجه قرار می گیرد که عبارتند از :

 • شهم از شلف + فیس شر
 • مقایسه عملکرد سیستم فروش با سایر رقبا
 • بررسی عملکرد مرچندایزینگ و POS
 • بررسی عملکرد سمپلینگ
 • اثربخشی شیوه های پروموشن